Uzyskane odpowiedzi mają dać pełniejszy obraz problemów społecznych występujących w powiecie.

- Ze względu na obecną sytuację, związaną z pandemią nie jesteśmy w stanie organizować bezpośrednich spotkań, które z pewnością byłyby najlepszą formą uzyskania państwa opinii i propozycji, dlatego musimy oprzeć się na badaniu ankietowym. Prosimy więc o rozpropagowanie i wypełnienie poniższej ankiety do 14 marca 2021 roku - mówi Artur Kisielewicz ze starostwa powiatowego.

Ankieta znajduje się tutaj.