- Mieszkańcy zgłaszali najczęściej bezdomne psy, czy koty - 416 zgłoszeń, które trafiają do schroniska dla bezdomnych zwierząt, dzikie zwierzęta - 100 zgłoszeń, potrącone zwierzęta - 66 zgłoszeń. 164 zgłoszenia dotyczyły również podejrzenia przetrzymywania zwierząt w złych warunkach, uciążliwości powodowanych przez zwierzęta. W tych przypadkach funkcjonariusze podejmują interwencje i dokonują kontroli, czy zwierzęta są utrzymywane w odpowiednich warunkach zgodnie z przepisami prawa. Pamiętajmy, że osoba, która utrzymuje zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące przed zimnem, opadami atmosferycznymi, czy upałami oraz stały dostęp do wody i karmy. Jeśli zwierzęta są trzymane na uwięzi należy pamiętać o tym, że nie może ona być krótsza, niż 3 metry oraz zwierzę nie może być na uwięzi dłużej, niż 12 godzin w sposób ciągły. W ubiegłym roku sporo interwencji dotyczyło dzikich zwierząt jak np. gołębie, lisy, jeże, mewy i wiele innych. Zwierzęta te otrzymywały również odpowiednią pomoc - informują strażnicy miejscy.

W tego typu interwencjach często udział biorą również pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz pracownicy pogotowia czystości.