Usłyszymy chóry Canto Primo pod dyr. Małgorzaty Królak-Radziejewskiej, Canzonetta pod dyr. Moniki Wilkiewicz, Cantus oraz PRO ARTE pod dyr. Moniki Wilkiewicz i Grażyny Wolter-Kaźmierczak. Na koncert zapraszają Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego PRO ARTE. Wstęp wolny.