- Przed państwem 4 lata intensywnych działań dla dobra rynku pracy w naszym powiecie. Niestety nadal nie brakuje osób bezrobotnych, również z powodów zdrowotnych lub innych przeciwności losu. Musimy im skutecznie pomagać. Jestem przekonana, że państwa zaangażowanie i zapał pozwoli na jeszcze lepsze spojrzenie na problemy związane z zatrudnieniem – powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

Do najważniejszych zadań rady należy m.in. dokonywanie podziału i przesunięcia środków finansowych na realizację zadań ustawowych powierzonych, opiniowanie sprawozdań z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocławskiego, kierunków kształcenia, planów szkoleń oraz wniosków o umorzenia zobowiązań.

Akty powołania na członków rady otrzymali. Marianna Radzięda (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy), Mariola Cierpisz (OPZZ Rada Powiatu Inowrocławskiego), Wiesław Juchacz (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego), Zofia Krokos (Forum Związków Zawodowych), Michał Złotecki (Pracodawcy Pomorza i Kujaw), Marcin Filipiak (Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia), Agata Marciszewska (LGD Czarnoziem na Soli), Janusz Niewiadomski (Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan), Paweł Barczak (Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA), Mariusz Kawczyński (Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność), Alicja Aleksander (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu), Leszek Sienkiewicz (Radny Powiatu Inowrocławskiego), Beata Nijak (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu).

Podczas pierwszego posiedzenia na przewodniczącego rada wybrała Leszka Sienkiewicza. Zastępcą został Wiesław Juchacz.