- W 2020 roku w powiecie inowrocławskim odnotowane zostały przez policję 33 czyny karalne będące przestępstwami popełnionymi przez 21 nieletnich. To o 3 takie czyny mniej niż w 2019. Na 33 wszystkie przestępstwa, nieletni popełnili 22 o charakterze kryminalnym. Wśród nich między innymi były: 2 uszkodzenia ciała, 1 w kategorii bójka i pobicie, 6 kradzieży, 3 kradzieże z włamaniem, 3 przestępstwa narkotykowe i 2 uszkodzenia mienia. Policjanci prowadzili działania wobec nieletnich popełniających czyny karalne, wykazujących przejawy demoralizacji, zaniedbanych opiekuńczo i wychowawczo. W ich efekcie skierowali 220 wniosków do sądów rodzinnych, 11 do szkół i innych placówek oświaty i wychowania, 48 do służby zdrowia i opieki społecznej, a 15 do innych instytucji i organizacji - informuje asp. sztab. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

- Pod wpływem narkotyków i dopalaczy policja ujawniła 10 nieletnich, a 27 pod wpływem alkoholu. Policjanci prowadzili działania w celu odnalezienia 4 nieletnich, którzy uciekli z domów rodzinnych, a 36 z placówek placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych - dodaje rzecznik policji.

W ubiegłym roku policjanci kontynuowali działania profilaktyczne. W sumie odbyło się 320 spotkań z młodzieżą i 279 z pedagogami, czyli mniej, niż w poprzednich latach z powodu pandemii. Przez cały 2020 rok realizowano programy: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program resortu spraw wewnętrznych i administracji zwalczania przestępczości narkotykowej oraz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020, Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2019-2021.

Ponadto nagrano trzy spoty edukacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa na drodze, wodzie i w kontaktach z obcymi. Nie brakowało też konkursów.