GDDKiA nie przewiduje przesadzania istniejących drzew. - Również nie przewiduje się wykonywania nasadzeń na wyspach ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz planowaną w tych miejscach infrastrukturą energetyczną związaną z oświetleniem drogowym - czytamy w odpowiedzi na zapytanie posłanek Magdaleny Łośko i Urszuli Zielińskiej z Koalicji Obywatelskiej.

Lokalizację nowych nasadzeń można zobaczyć na załączonej mapce projektowej.