17:03
23 stycznia 2021

Interwencja strażaków na ul. Grabskiego

Straż pożarna oraz pogotowie gazowe interweniowały w sobotę po godz. 16.00 na ulicy Grabskiego, gdzie doszło do rozszczelnienie instalacji gazowej. Na miejscu nie ma już zagrożenia, dopływ gazu do jednej z kamienic został odłączony.