Polityka redakcyjna i wydawnicza


Cel

Ino.online to internetowy serwis informacyjny, którego celem jest poszerzenie światopoglądu społeczności lokalnej, zapewnienie platformy do dyskusji i umożliwienie zabrania głosu.

Zawartość

Publikowane treści, jeżeli nie jest to jednoznacznie opisane, są autorstwa naszych dziennikarzy. Artykuły sygnowane są nazwiskiem jego autora. Jeżeli treść pochodzi z innych źródeł, są one jednoznacznie opisane i nazwane. Jeżeli artykuł nie jest podpisany nazwiskiem autora, należy go traktować jako artykuł redakcyjny ino.online.

Podstawowym celem ino.online jest dostarczanie treści przede wszystkim o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej. Mają one wyższy priorytet, niż pozostałe treści o bardziej ogólnym znaczeniu, nawet jeżeli dotyczą kwestii istotnych, ale nie odnoszących się bezpośrednio do naszego regionu.

Zdjęcia ilustrujące publikowane artykuły są podpisane nazwiskiem autora lub nazwą źródła. Jeżeli zdjęcie nie ma podpisu, znaczy to, że wykonał je autor artykułu lub pochodzi z redakcyjnego archiwum. Zdjęcia pochodzące ze źródeł innych, niż redakcyjne, są publikowane na podstawie właściwej licencji niekomercyjnej, najczęściej Creative Commons 3.0 lub na podstawie licencji wydawcy zdjęcia. Jeżeli jest to konieczne, typ licencji jest umieszczony w podpisie zdjęcia.

Online

Witryna ino.online https://ino.online jest prowadzona przez personel ino.online, a wszystkie zamieszczane treści są obiektywne, chyba że są oznaczone jako „Opinia”, „Felieton” lub „Redakcja”. Opinie wspomniane w tych treściach są odzwierciedleniem poglądów autora, a nie pracowników ino.online.

Na naszych stronach mogą być publikowane treści autorów nie związanych z redakcją (freelancer), jednak przed publikacją treść taka musi uzyskać akceptację Redaktora Naczelnego. W przypadku odmowy publikacji nie podajemy jej powodów. Nie wypłacamy wynagrodzeń za nie zamówione teksty.

Błędy

Wszystkie błędy rzeczowe zgłoszone redakcji ino.online zostaną uwzględnione natychmiast po weryfikacji przez autora kwestionowanego tekstu. W przypadku wystąpienia konfliktów albo powstania konieczności publikacji wyjaśnień lub sprostowań, zastosowanie mają przepisy prawa prasowego.

Reklama

Ino.online zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamy w celu ochrony czytelników przed nieuczciwymi praktykami oraz w celu utrzymania wysokiego poziomu uczciwości dziennikarskiej i przestrzegania zasad etyki. Mając to na uwadze, ino.online nie akceptuje reklam, które naszym zdaniem:

  • degradują którąkolwiek płeć,
  • zawierają ataki o charakterze seksistowskim, rasistowskim, osobistym lub religijnym,
  • zawierają oferty niewiarygodne lub oszukańcze,
  • mają nietypowy rozmiar lub układ, lub mogą być mylone z materiałami informacyjnymi.

Ino.online może odrzucić inne reklamy według własnego uznania, podając uzasadnienie takiej decyzji.

Organizacje, instytucje, urzędy oraz inni organizatorzy mogą zapowiadać swoje wydarzenia i imprezy w przeznaczonej do tego celu sekcji serwisu, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów, o ile prezentowana treść nie ma charakteru reklamy komercyjnej.