W placówce znajdzie schronienie około 20 kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy lub oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny.

- Zakres oferowanej pomocy zakłada oprócz pomocy materialnej, także pomoc prawną, psychologa, wsparcie duchowe i materialne, a przede wszystkim szansę na zbudowanie lepszej przyszłości. Do domu będą mogli być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. Placówka w pierwszej kolejności zapewni schronienie kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym oraz będzie wspierać w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Pracownicy domu podejmują wszelkie możliwe kroki, by izolować osoby ubiegające się o pomoc przed sprawcami przemocy – mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Wolnostojący budynek powstanie w Inowrocławiu. Będzie to dwukondygnacyjna placówka dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt ma zostać zrealizowany w ciągu najbliższych dwóch lat.

Przedsięwzięcie będzie miało także charakter ponadlokalny i być może obejmie inne zainteresowane powiaty z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.