- Cieszę się, że teraz będziecie mogli dojeżdżać wszędzie w lepszych warunkach. To ważne, bo średnia wieku mieszkańców wynosi 62 lata. Usytuowanie Domu na wsi, determinuje przecież częste wyjazdy na konsultacje lekarskie internistyczne, specjalistyczne, psychologiczne, psychiatryczne i inne w zależności od potrzeb zdrowotnych. Pomoc osobom niepełnosprawnym w bezpiecznym poruszaniu się i komunikowaniu to jeden z naszych priorytetów - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

W sumie w 2019 roku odbyło się 118 specjalistycznych konsultacji medycznych. Wiele razy mieszkańcy byli odbierani z leczenia szpitalnego w Bydgoszczy, Toruniu, czy Inowrocławiu, odbywają się wyjazdy do orzecznika ZUS, do sądu. Mieszkańcy byli też przewożeni na wycieczki, imprezy sportowe, kulturalne, integracyjne oraz do swoich rodzin w środowisku. Całkowita wartość zadania to prawie 146 tys. zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 90 000 zł, pozostałe środki to wkład powiatu.