Wprowadzenie stanu epidemii nie zwolniło ZUS z realizowania podstawowych zadań do których należy m.in. kontrola zwolnień lekarskich. Kontrole dotyczą zarówno wykorzystania zwolnienia, jak
i samego orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Kontrola zwolnień lekarskich w czasie pandemii wygląda jednak inaczej.

- Priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa naszych klientów oraz pracowników, dlatego większość kontroli odbywa się przede wszystkim na podstawie dokumentacji. W okresie w którym badania lekarskie w ZUS były odwołane, tj. do 8 maja 2020 r. - lekarze orzecznicy ZUS prowadzili kontrolę w oparciu wyłącznie o dokumentację medyczną, która była podstawą do wystawienia kontrolowanego zwolnienia lekarskiego. W przypadkach tego wymagających pozyskiwaliśmy wyjaśnienia od lekarzy wystawiających zwolnienia. Później wznowiliśmy przeprowadzanie badań bezpośrednich przez lekarzy orzekających w ZUS, w tym w postępowaniach dotyczących kontroli zwolnień lekarskich - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszym półroczu tego roku dwa oddziały ZUS w woj. kujawsko-pomorskim przeprowadziły ponad 8,5 tys. kontroli. W ich następstwie zakwestionowały świadczenia chorobowe na kwotę 996,3 tys. złotych.

- Taką kwotę w wyniku kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, a także orzekania o czasowej niezdolności do pracy po dwóch kwartałach tego roku muszą zwrócić m.in. ci, którzy podczas choroby nie stosowali się do zaleceń lekarza. W naszym regionie mowa o 567 osobach, które straciły prawo do świadczenia chorobowego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy - informuje Krystyna Michałek.

Co niektórzy robią na zwolnieniu lekarskim?

Wyjazdy na wycieczki, remonty mieszkania czy dodatkowa praca zawodowa - to tylko niektóre przykłady jak osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich wykorzystują je niezgodnie z przeznaczeniem. Korzystając z wolnego od pracy, nie skupiali się na zadbaniu o szybki powrót do zdrowia. Wręcz przeciwnie, wykorzystywali ten czas w taki sposób by je pogorszyć. Przykładem może być pan, który otrzymywał zasiłek chorobowy z tytułu umowy o pracę i jednocześnie w czasie zwolnienia lekarskiego wykonywał prace związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Informacje o wykonanych zleceniach (remonty mieszkań) zamieszczał w internecie. Z kolei inny ubezpieczony w czasie całego okresu orzeczonej niezdolności do pracy (ubezpieczony wykorzystał maksymalny okres wypłaty świadczeń - 182 dni) podróżuje po kraju, jak i poza jego granicami, bierze udział w zorganizowanych imprezach towarzyskich, pije alkohol. Informacje o swoich odbytych podróżach, udziału w imprezach zamieszcza na portalach społecznościowych,

- Bardzo często zdarza się, że osoby, które pracują na etacie dorabiają sobie jeszcze na umowach cywilnoprawnych np. umowie zlecenia. Nie jest to nic złego chyba, że robią to w trakcie zwolnienia lekarskiego. Zdarza się, że pracownicy, którzy na rzecz swojego pracodawcy obsługują ubezpieczenia grupowe, mają zawarte umowy zlecenia z firmą ubezpieczeniową. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy, że wiele z tych osób, w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, wykonuje pracę, dotyczącą umowy zlecenia, np. polegającą na zatwierdzeniu rozliczenia miesięcznego. Często także pracownicy obsługujący ubezpieczenia grupowe udając się na zwolnienie lekarskie przekazują dane do logowania innemu pracownikowi lub właścicielowi firmy, który w ich imieniu wykonuje operacje związane z obsługą ubezpieczeń. Taki fakt powinien być zgłoszony firmie ubezpieczeniowej. W przeciwnym wypadku, informacja o logowaniu do systemu informatycznego potwierdzona przez firmę ubezpieczeniową może być potraktowana jako wykonywanie pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku i skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia - dodaje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pomocne w dotarciu do tych, którzy nie potrafili zastosować się do zaleceń lekarzy były również donosy, które dotyczyły m.in. wyjazdów, podróży wakacyjnych w czasie zwolnienia lekarskiego, nadużywanie możliwości brania zwolnień na tzw. teleporadę, wykonywanie remontów domów/mieszkań, a także wykonywanie pracy w czasie e-ZLA na rzecz innego pracodawcy.

Przykłady donosów:

  1. Były pracodawca zgłosił podejrzenie nieprawidłowego wykorzystywanego e-ZLA - były pracownik pobiera zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia z ZUS i jednocześnie pracuje na rzecz innego płatnika - konkurencyjnej firmy - pod zmienionym nazwiskiem.
  2. Mąż zgłosił, że w okresie przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego, żona zamiast się leczyć, całymi dniami chodzi po ulicy pod wpływem alkoholu.
  3. Pani zgłosiła, że brat podczas orzeczonej niezdolności do pracy remontował jej dom na działce.
  4. Matka dzieci wystąpiła z wnioskami o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W wyniku otrzymanego donosu stwierdziliśmy, że w okresie wypłaty przez płatnika zasiłku opiekuńczego, dzieci przebywały u drugiego rodzica. Tym samym matka nie sprawowała opieki nad dziećmi.