Inicjatywa ta jest następstwem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE 31 stycznia br. UE dąży do osiągnięcia do 31 października porozumienia w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, które wymagałoby ratyfikacji przez Parlament Europejski. Bez porozumienia istniejące więzi prawne między UE a Zjednoczonym Królestwem wygasną 31 grudnia 2020 r.

Na czele grupy kontaktowej stanął przewodniczący rady regionalnej Bretanii (Francja) Loïg Chesnais-Girard. Według niego obecny impas między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie powinien zamykać drzwi do podtrzymania współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym, ponieważ – niezależnie od wyniku negocjacji – władze lokalne i regionalne będą musiały ze sobą współpracować po 2020 r.

"Pokrzepiające jest to, że członkowie samorządów lokalnych, zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w całym Zjednoczonym Królestwie wykazują duże zainteresowanie podtrzymaniem naszych kontaktów. Brexit będzie miał poważne konsekwencje dla wielu europejskich regionów i miast, takich jak Bretania. Nasz głos musi być słyszany, a programy wsparcia dostępne dla regionów, takie jak pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, muszą zostać wprowadzone już teraz" – podkreślił Francuz.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Cicikostas powiedział, że samorządy lokalne i regionalne jako pierwsze zmierzą się z konsekwencjami, jakie końcowe negocjacje w sprawie brexitu przyniosą w życiu obywateli.

"W czasach, gdy społeczności potrzebują stabilności, wynikający z pobudek ideologicznych i politycznych brak porozumienia będzie hamował odbudowę i zagrażał pokojowi na irlandzkiej wyspie" – zaznaczył Cicikostas.

Dodał, że grupa kontaktowa dąży do utrzymania bliskich kontaktów między przywódcami lokalnymi i regionalnymi, nawiązywanych na przestrzeni dziesięcioleci, tak aby mogli oni dzielić się swoimi obawami, łagodzić skutki brexitu i chronić współpracę w interesie obywateli.

Grupa kontaktowa będzie spotykać się maksymalnie trzy razy w roku, aby omówić kwestie związane z handlem, przepływem towarów, osób i usług oraz metodami kontynuowania współpracy transgranicznej.

Jest to organ jednostronny, w którego skład wchodzi dwunastu członków Komitetu Regionów oraz obserwator z nowo utworzonej w Komitecie grupy politycznej Zielonych. Grupa kontaktowa będzie zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli władz lokalnych oraz zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w Zjednoczonym Królestwie w oparciu o porządek obrad danego posiedzenia. Od brytyjskich samorządów może również przyjmować zaproszenia do organizowania posiedzeń w tym kraju.

Przed brexitem o utworzenie odpowiedniego organu w celu podtrzymania i wspierania dobrych stosunków między władzami lokalnymi i regionalnymi w UE i Zjednoczonym Królestwie zaapelowała ustępująca delegacja brytyjska w Komitecie Regionów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP