Świętowanie rozpoczęto o godz. 11.11 w hali "Kujawianka" - uroczystym odśpiewaniem przez całą społeczność szkoły hymnu Polski. Natomiast w auli, w towarzystwie zaproszonych gości odbyło się coroczne "Spotkanie Pokoleń".

Spotkania te zainicjował kapitan Wacław Szewieliński, "żołnierz wyklęty". Tradycyjnie już, młodzież Królówki na tę okoliczność przygotowała przedstawienie artystyczne, zainspirowane ważnymi dla narodu i historii Polski wydarzeniami. W tym roku zaprezentowana została inscenizacja, w której upamiętnieni zostali patrioci, uczestnicy walk niepodległościowych w latach 1918-1945.

- Co roku następuje naturalna wymiana pokoleń. Na tym to wszystko polega, żebyśmy mogli pokazywać i uczestniczyć w tym, a szczególnie ci młodzie ludzie, żeby mogli uczestniczyć w tej historii i spotykać się z ludźmi, którzy są częścią tej historii. Ja ich nazywam "źródłami, z którymi można porozmawiać" - mówił dyrektor III LO, Krzysztof Nowicki.

Patronat nad "Spotkaniami Pokoleń" od tego roku sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz, który zainicjował w Bydgoszczy obchody Dnia Żołnierza Wyklętego.