Zadania, które będą realizować municypalni, dotyczą:
• zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
• naruszania spokoju i porządku publicznego, dewastacji mienia, wybryków chuligańskich,
• zwierząt,
• spraw porządkowych oraz awarii technicznych,
• naruszania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale tylko tych bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu drogowego i bezpieczeństwu pieszych.