Wytwarzana w procesie termicznego przekształcania odpadów energia elektryczna oraz ciepło mają być dostarczane przez Remondis do Ciechu. Współpraca ma na celu obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjności źródła ciepła, możliwe byłoby także obniżenie emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

- Inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez Remondis. Spółka zależna (Ciech) zapewni natomiast niezbędną pomoc organizacyjną, techniczną i formalną przy prowadzeniu inwestycji - czytamy w komunikacie Ciechu.

Przystąpienie do inwestycji zależeć będzie od spełnienia dwóch warunków: uwzględnienia spalarni na liście ministra środowiska najpóźniej do końca tego roku oraz zawarcia przez obie strony umowy na odbiór energii elektrycznej i ciepła, w której będą określone warunki finansowe i inne warunki dostaw. Do tematu wrócimy.