W porównaniu do sondażu z października poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) zmniejszyło się o jeden punkt proc. Notowania Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni) pozostają bez zmian.

Poparcie dla Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) zadeklarowało w listopadzie o 4 punkty proc. mniej ankietowanych, niż w październiku. Notowania PSL (wraz z Kukiz'15) pozostały bez zmian, a poparcie dla Konfederacji Wolność i Niepodległość (m.in. partii KORWiN i Ruchu Narodowego) w listopadzie spadły o 1 punkt proc.

12 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali udział w wyborach nie potrafiło powiedzieć, na kogo oddaliby głos - to o 6 punktów proc. więcej niż w październiku.

Chęć udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało łącznie 66 proc. ankietowanych; 32 proc. z nich wyraziło zdecydowanie w tej kwestii. Łącznie 26 proc. badanych zadeklarowało, że nie weźmie udziału w głosowaniu, z czego 12 proc. wyraziło tego pewność.

Grupa osób deklarujących udział w wyborach zwiększyła się w listopadzie o 1 punkt proc., a odsetek tych niezamierzających głosować zmniejszył się o 1 punkt proc. W najnowszym sondażu 8 proc. ankietowanych nie wie czy odda swój głos w wyborach.

Jak podkreśla Kantar w listopadzie widać pewną stagnację. "Poparcie PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) jest na takim samym poziomie, jak w poprzednim miesiącu. Nie zmienił się znacząco odsetek wskazań na większość partii opozycyjnych. Wyjątek stanowi Lewica, której notowania spadły z 14 do 10 procent" - zaznaczono.

Kantar zwraca uwagę, że zwiększył się dwukrotnie odsetek niezdecydowanych i tym samym powrócił do poziomu sprzed październikowych wyborów. "Niezdecydowani to najczęściej osoby w wieku 25-34 lata, z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast średniej wielkości, ale także tych o liczbie ludności 100- 500 tys. Komu uda się zdobyć zainteresowanie i przekonać tę grupę? Wydaje się, że czasu jest jeszcze sporo, bo następne wybory – według kalendarza – w 2023 roku" - podkreślono.

Sondaż został przeprowadzony przez Kantar w dniach 15-20 listopada w reprezentatywnej grupie 972 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat; preferencje partyjne badano w grupie 641 osób deklarujących udział w wyborach. (PAP)

ero/ par/