"30 proc. badanych przynajmniej raz w miesiącu robi zakupy przez internet, a 46 proc. deklaruje chęć robienia częściej przy niższych cenach produktów niż w sklepach stacjonarnych - wynika z drugiego raportu wchodzącego w skład cyklu badań opinii publicznej w projekcie Polski Monitor Opinii – wspólnej inicjatywy Banku PKO BP, Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii.

W raporcie przypomniano, że według Statista Digital Market Outlook, polski rynek e-handlu zajmuje 13. miejsce wśród najszybciej rozwijających się lokalnych rynków e-commerce. W roku 2018 jego wartość przekroczyła 40 mld zł. "Prognozy na 2019 r. zakładają zaś wzrost dynamiki sprzedaży internetowej do pułapu 50 mld zł" - podano.

"Według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, zaledwie kilkanaście procent przedsiębiorców z segmentu MŚP wykorzystuje zdobycze technologii internetowych do handlu. W zaistniałej sytuacji to konsumenci przy pomocy nowych platform i metod komunikacji, w tym mediów społecznościowych takich jak Instagram, mogą stanowić siłę napędową zmian w rodzimym krajobrazie biznesu e-commerce" – twierdzi Marcin Duma, prezes IBRiS.

Jak wynika z raportu, 80 proc. respondentów ma w gospodarstwie domowym stałą sieć, a 70 proc. korzysta z niej na co dzień poprzez smartfon lub telefon komórkowy.

Z badania wynika, iż ok. 30 proc. polskich konsumentów robi zakupy w internecie przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 23 proc. co najmniej raz na pół roku. "To, co napawa optymizmem, to fakt, że aż 50 proc. przebadanych konsumentów robiących zakupy on-line w ostatnich 6-ciu miesiącach wykorzystywało do płatności aplikację bankową w telefonie bądź na tablecie" - czytamy w raporcie.

Dodano, że w „koszyku” zakupowym przodują: odzież (60-proc. wskazań), książki (32 proc.), sprzęt i akcesoria komputerowe (27 proc.), kosmetyki (27 proc.), sprzęt RTV/AGD (25 proc.), gry (15 proc.).

Jak podano, do częstszego robienia zakupów przez internet skłoniłyby korzystniejsze ceny w porównaniu do tradycyjnych kanałów sprzedaży. "Deklaruje tak aż 46 proc. badanych. Podobna odpowiedź dotyczy intencji pierwszego zakupu dokonywanego w cyfrowym środowisku. Atrakcyjną cenę produktu wskazuje aż 58 proc. badanych, gdzie drugą najczęstszą odpowiedzią – opinie na forach internetowych/grupach dyskusyjnych – wskazało tylko 21 proc. respondentów" - napisano.

Badanie zrealizowała 2-4 października 2019 r. Fundacja IBRiS, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie reprezentatywnej 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś