Coroczna gala była okazją do podsumowania osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024, których było wiele, zarówno w edukacji, jak i w sporcie. Listy gratulacyjne i nagrody za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach w roku szkolnym 2023/2024 odebrało 54 uczniów. Nagrody otrzymali laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz innych olimpiad ujętych w terminarzu Ministra Edukacji Narodowej, a także laureaci innych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim.

Uhonorowano też 55 sportowców, którzy reprezentując szkołę w zawodach sportowych, osiągnęli znaczący wynik na szczeblu wojewódzkim, nie niższy niż II miejsce. Wręczono też gratulacje i nagrody 23 uczniom za najlepszą średnią ocen w szkole w roku szkolnym 2023/2024 oraz 14 uczniom za tytuł lidera zawodu. W tej ostatniej kategorii nagrody otrzymali wytypowani przez dyrektorów szkół uczniowie, którzy szczególnie angażowali się w nabywanie umiejętności zawodowych i zdobywali wysokie wyniki z egzaminów zawodowych, pasjonaci zawodu, którego się uczą.

Ponadto przyznano wyróżnienie dla Łukasza Mazurowskiego, ucznia klasy II w zawodzie leśnik z Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych, reprezentanta Polski w Mistrzostwach Europy w AMP FUTBOLU. Wyróżnienie otrzymała też Dominika Wojdacz z kl. I E I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z oddziałami Dwujęzycznymi profilu CYBER.MIL - laureatka XX Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logistycznych we Wrocławiu, która została powołana do Reprezentacji Polski na Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logistycznych.

- Jesteście rozkwitającymi kwiatami, które zachwycają. Imponujecie swoją wiedzą, pasją i talentami. Stanowicie dla nas powód do dumy, dla władz Powiatu, dla swoich nauczycieli i rodziców czy opiekunów. Gratuluję każdemu z Was wspaniałych osiągnięć czy to w nauce, czy w sporcie. Pokazujecie, że inwestowanie w młodych ludzi jest najwspanialszą z rzeczy, a wasza determinacja i zaangażowanie na tak wielu płaszczyznach niezmiernie zachwyca. Dziękuję za aktywność i wysiłek, niech dzisiejszy dzień będzie wspaniałym zwieńczeniem tego trudu, jaki włożyliście, by uzyskać swoje osiągnięcia – powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.