Polska Spółka Gazownictwa przeprowadza akcje przewonienia w każdym regionie Polski przynajmniej raz w roku. Polegają one na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach nawonionego gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

- W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992. Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i o niesprawności urządzeń gazowych np. zanieczyszczeniu palników - informuje Grzegorz Cendrowski, rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska Spółka Gazownictwa przypomina, że jej służby będą przeprowadzały ewentualne naprawy sieci gazowej. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.