"Bitwa o remizy", to program który zakłada, że w każdym powiecie - oprócz miast na prawach powiatu - gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma milion złotych zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto milion złotych na budżet obywatelski. Te środki mają być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców i o tym, co powstanie dzięki tym środkom, zdecydują mieszkańcy danej gminy.

Na dodatkowe środki mogą liczyć wszystkie gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy: 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych i 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

- To ogromny zastrzyk dla tych organizacji pozarządowych. Myślę, że nie jeden klub i nie jedno KGW cieszy się z takich możliwości. Mam nadzieje, że spowoduje to, że mieszkańcy w poszczególnych gminach, w naszym województwie, zmobilizują się i wykażą dodatkowe zaangażowanie, dzięki czemu będą miały szansę na otrzymanie tych środków - uważa Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.