O sprawie pisaliśmy w czwartek. Jak informuje nas mogileńskie starostwo, do niego również dotarły sygnały o czerwonej substancji, którą przy brzegu jeziora w okresie świątecznym dostrzegli mieszkańcy Ostrowa w gminie Strzelno.

- Starostwo Powiatowe w Mogilnie otrzymało zawiadomienie od mieszkańca Powiatu Mogileńskiego z prośbą o podjęcie działań w sprawie potencjalnego zanieczyszczenia środowiska i sprowadzenia niebezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego poprzez odprowadzanie ścieków bytowych do Jeziora Ostrowskiego. Niestety, Starosta Mogileński w tej sprawie nie posiada kompetencji umocowanych prawnie, gdyż zanieczyszczenie środowiska zostało spowodowane najprawdopodobniej nie przez podmiot korzystający ze środowiska, lecz przez osoby fizyczne. Pismem z dnia 28.10.2022 r. tutejszy organ przekazał informacje i posiadane materiały w przedmiotowej sprawie do Burmistrza Strzelna, tj. do organu który zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska posiada kompetencje, aby tym problemem się zająć - mówi nam Marcin Łączny ze starostwa powiatowego w Mogilnie.