Recykling — wsród śmieci nic się nie zmarnuje

Recykling odpadów to inaczej odzyskiwanie z nich surowców wtórnych. Takie postępowanie kojarzy nam się zwykle ze śmieciami komunalnymi, które powstają na skutek bytowej działalności w gospodarstwach domowych. Nie bez przyczyny od pewnego czasu obowiązuje nas wszystkich segregacja śmieci komunalnych. Zgodnie z tym obowiązkiem dzielimy domowe odpady na pięć kategorii: papier, odpady szklane, odpady z tworzyw sztucznych i metalu, odpady bio oraz śmieci zmieszane. W przypadku odpadów budowlanych zaś, z racji tego, że ich natura jest zupełnie inna, podział ten nie ma racji bytu, natomiast istnieją inne warunki, które muszą zostać spełnione, aby można mówić o prawidłowym składowaniu gruzu. Kiedy tak się stanie i nastąpi finalnie wywóz gruzu, odpady budowane trafiają do sortowni, w której dokłada się wszelkich starań, by w jak największym stopniu pozyskać surowce wtórne. Taka polityka gospodarowania odpadami, również budowlanymi, pozwala na zmniejszenie zarówno ilości zalegających śmieci, jak i ogranicza konieczność produkcji surowców od podstaw.

Przygotowanie do recyklingu

Czym są wspomniane wyżej warunki, świadczące o prawidłowym składowaniu gruzu, aby mógł być następnie poddany recyklingowi? Charakterystycznym elementem wszystkich placów budowy są kontenery na gruz. Widoczne są one niemal przy każdej budowie czy generalnym remoncie. Obecność dużych, metalowych pojemników jest obowiązkowa. Gruz w Warszawie nigdy nie bywa składowany na gołej ziemi, zresztą w każdym innym mieście jest podobnie. Wynika to z faktu, że składowanie tego typu odpadów w inny sposób niż w kontenerze (ewentualnie w worku BigBag) jest niezgodne z prawem. Wymóg wyrzucania gruzu do specjalnego pojemnika dotyczy nawet właścicieli domów stojących na prywatnym gruncie. Kontenery posiadane na własność są rzadkością, na szczęście firmy takie jak https://gruzo.pl/ umożliwiają odpłatne wynajęcie pojemnika, a następnie odebranie go w ustalonym czasie wraz z całą zawartością. Kiedy firma odbiera nasze odpady, trafiają one do sortowni. Co dzieje się z nimi dalej?

Od oczyszczania po odzyskanie surowców

Każdy zakład przetwarzania odpadów ma swoje własne procedury postępowania, jednak możliwe jest wskazanie pewnych cech wspólnych, występujących w większości takich punktów. W sortowni odpady budowlane są rozładowywane i poddawane dokładniejszej selekcji. W kontenerach znaleźć można zwykle zarówno beton, cegły, tynk, jak i kawałki armatury łazienkowej, połamane kafelki, fragmenty starych tapet, boazerii, a nawet zużytych mebli (deski, fronty kuchenne, opróżnione szuflady itp.). Dzięki takiej selekcji następuje podział wg surowca, który można z danych odpadów pozyskać. Gruz jest też oczyszczany — na tym etapie można pozbyć się sporej ilości zanieczyszczeń. Następnie pora na obróbkę. W przypadku betonu, cegieł i podobnych, kruszarki rozdrabniają odpady, przerabiając je na kruszywo. W zależności od stopnia rozdrobnienia powstać może drobny miał lub kruszywo grube. Z kolei papierowe opakowania, kartony, folie malarskie czy blaszane puszki mogą być przerobione zgodnie z typem surowca, z jakiego są wykonane.

Odpady niebezpieczne — uwaga na azbest

Zdarza się, że w wyniku prac budowlanych generują się odpady niebezpieczne. To materiały, które nie nadają się do recyklingu. Przykładem może być wymiana starego dachu wykonanego z eternitu zawierającego azbest na nowoczesną blachodachowkę. Warto wiedzieć, że w przypadku azbestu, jego usuwaniem może zajmować się tylko osoba czy firma, która posiada ku temu specjalne uprawnienia i zabezpieczona jest przed szkodliwym dla zdrowia działaniem materiału. Wyroby z eternitu umieszcza się w specjalnych, szczelnych workach oznaczonych symbolami ostrzegawczymi. Odpady tak przygotowane trafiają tylko i wyłącznie na specjalnie przygotowane składowisko. Warunki, w których składowany jest tam azbest, zapewniają bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i zdrowia pracowników składowiska.

Wyroby związane z recyklingiem odpadów z budowy czy remontu mogą przysłużyć się przy kolejnych przedsięwzięciach budowlanych. Kruszywo na przykład wykorzystywane jest do tworzenia nasypów kolejowych, utwardzania boisk sportowych, a nawet w ogrodnictwie jako substrat do spulchniania ziemi. Recykling jest świetnym sposobem na podarowanie drugiego życia materiałom, których dotychczasowe zastosowanie zostało wyczerpane.