Na skrzyżowania ul. Kolejowej z Michelsona oraz Kolejowej z Powstania Wlkp. i Św. Ducha powstaną ronda. Przebudowana zostanie też infrastruktura drogowa w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji - m.in. oświetlenie drogowe i chodniki.

- Zmiany w organizacji ruchu wpłyną bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników. Inwestycja przewiduje również wykonanie nowej nawierzchni dróg wraz z konstrukcją (podbudową), elementami odwodnienia i poprawę nośności, która zostanie podniesiona do 11,5 ton na oś - informuje bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Czas realizacji przez wykonawcę - liczony od podpisania umowy - wynosić będzie cztery miesiące, ale z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca. Prace będą wiązały się z poważnymi utrudnieniami dla kierowców - o ich szczegółach będziemy informować na bieżąco.

ronda2

Równocześnie prowadzone są prace projektowe nad obwodnicą Strzelna, a GDDKiA właśnie ogłosiła przetarg na rozbudowę i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 ze Strzelna do Kobylnik wraz z obwodnicami Stodólna i Sławska Wielkiego.

obwodnice