- Na drodze krajowej nr 25 w km 185+663 do km 185+935 w miejscowości Sławęcinek zostanie wprowadzona kolejna zmiana organizacji ruchu - ruch poprowadzony będzie dwukierunkowo – prawą częścią drogi, częściowo po nawierzchni tymczasowej (poszerzeniu) a częściowo po prawej jezdni istniejącej - informuje Paulina Jankowska, asystent inżyniera ruchu Safege.

W tym etapie przebudowana zostanie lewa część DK 25. Ponadto na północno-zachodniej stronie drogi gminnej 150509C wprowadzone będzie zwężenie. Zmiany mają zacząć obowiązywać od czwartku 7 marca od godziny 12.

image004