I etap przebudowy drogi nr 2510C obejmie odcinek o długości 3 390 metrów z Cieślina do Sójkowa, a dokładniej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 251 do kanału Smyrnia. Poznaliśmy już oferty wykonawców. Do przetargu zgłosiły się 3 firmy oferując kwoty od 4 mln 691 tys. złotych do 5 mln 370 tys. złotych. Wśród kryteriów wyboru oferty 60% stanowi cena, a 40% gwarancja. O tym, która z firm wygra przetarg, powinniśmy dowiedzieć się w najbliższym czasie. 

Jeszcze nie wiadomo, kiedy prace się rozpoczną, ale ich termin wykonania określono na 22 października 2021 roku. Pod koniec maja wyłoniono firmę, która będzie pełnić nadzór inwestorski nad pracami. Będzie to firma z Piotrkowic, która zaoferowała wykonanie zadania za 44 280 zł. Z kolei dokumentacja projektowa przebudowy kosztowała blisko 70 tys. złotych.

DSC_8613

DSC_8614

DSC_8617

DSC_8620

DSC_8621

DSC_8622

DSC_8623