Za pozostawianie odpadów przy ulicy Rzeźnickiej strażnicy ukarali już kilka osób mandatami karnymi. Skierowany został również wniosek do sądu o ukaranie za podrzucanie śmieci, które zostawiają tam mieszkańcy pobliskich budynków.

Zobacz też: Jakie cele policjantom stawia nowy komendant?

W przypadkach, kiedy zaśmiecenie występuje na działce prywatnej, straż miejska zobowiązuje właściciela nieruchomości do uporządkowania odpadów. Obecnie strażnicy prowadzą czynności wyjaśniające celem skierowania wniosku do sądu o ukaranie w kilku podobnych sprawach jak przy ul. Rzeźnickiej, ponieważ właściciele nie dostosowali się do wyznaczonych terminów uporządkowania śmieci. Podjęte zostały również kroki celem wydania decyzji o wykonaniu zastępczym uporządkowania odpadów z prywatnych działek.

- Przypominamy, że wyrzucanie odpadów w miejscach dostępnych dla publiczności jest wykroczeniem, za które można otrzymać mandat karny w wysokości nawet 500 zł. Odpady komunalne należy segregowac i gromadzić w pojemnikach lub workach na terenie swojej nieruchomości. Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie we własnym zakresie oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Bagiennej. Niestety wiele osób lekceważy prawo, czego efektem jest tworzenie się dzikich wysypisk śmieci. Ich likwidacja wymaga dużych nakładów finansowych, koszty są ponoszone przez każdego z nas - informują strażnicy miejscy.

173533303_889512385234735_3413013952631056873_n