Współcześnie praca tłumaczy ma coraz większe znaczenie i to jeden z najciekawszych zawodów dla osób ze znajomością kilku języków. Firmy działające na rynkach międzynarodowych, naukowcy, a nawet osoby prywatne coraz częściej korzystają ze wsparcia osób zajmujących się tłumaczeniami. Ten zawód pozostawia jednak dość dużą swobodę, zwłaszcza osobom, które działają jako freelancerzy, więc czasem można trafić na niekompetentnych wykonawców. Tymczasem dobry tłumacz dba przynajmniej o siedem aspektów swojej pracy.

1. Terminowa realizacja zlecenia

Brzmi jak oczywistość, prawda? Niestety zdarzają się osoby, które termin wykonania zlecenia traktują czysto orientacyjnie i chętnie go przekładają. Profesjonalni tłumacze mają świadomość, że ustalony termin to data, której zawsze należy dotrzymywać, ponieważ często od ich pracy zależą zadania przydzielone innym osobom. Podczas wstępnych ustaleń tłumacz zawsze powinien podać przewidywaną datę realizacji zlecenia. Niektórzy specjaliści oferują także tłumaczenia ekspresowe, wykonywane „z dnia na dzień” — taka usługa zwykle jest droższa, ale w kryzysowych sytuacjach — niezwykle przydatna.

2. Specjalizacja w określonym typie tłumaczeń

Tłumacz, który przyjmie każde zlecenie, prawdopodobnie nie wykona swojej pracy na wysokim poziomie. Różne typy tłumaczeń stawiają rozmaite wyzwania, wymagają wiedzy i specjalistycznego słownictwa, a także rozumienia specyficznych kontekstów językowych, aby przekład był merytoryczny i zgodny z oryginałem. Szczególnie trudne są tłumaczenia specjalistyczne — np. tłumaczenia umów, dokumentów, tekstów medycznych lub technicznych. Najlepsi tłumacze mają wykształcenie dwukierunkowe lub korzystają z pomocy ekspertów oraz fachowej literatury.

3. Korzystanie ze wsparcia korektora

Choć to nie jest obowiązek, dobrym nawykiem tłumacza jest działanie we współpracy z innym specjalistą, który sprawdzi, czy przekład jest poprawny — na wielu poziomach: od konsekwentnego stosowania terminologii, przez prawidłowe tłumaczenie kontekstów językowych, aż po literówki i przecinki. Nawet najlepszy tłumacz popełnia błędy, często spędzając nad tekstem wiele żmudnych godzin — to zupełnie normalne. Współpraca z drugim specjalistą pozwala wyeliminować błędy i oddać klientowi w pełni poprawny tekst.

4. Prawidłowe formatowanie tekstu

Detale są ważne! Profesjonalny tłumacz zawsze dba, by oddać tekst sformatowany we właściwy sposób, zgodnie z wytycznymi klienta lub stosując formatowanie zgodne z oryginałem. Tłumacz powinien także dopilnować, by plik wysyłany klientowi był plikiem o tym samym rozszerzeniu, co oryginał. Czasem jest to niemożliwe — wówczas tłumacz powinien poinformować klienta o sytuacji i zaproponować rozwiązanie.

5. Poszerzanie swojej wiedzy

Dobry tłumacz uczy się przez całe życie, ponieważ ma świadomość, że zawsze można podnosić swoje umiejętności! Ważne są zarówno kompetencje językowe — np. poznawanie specjalistycznego słownictwa, jak i aspekty pracy tłumacza, a także wiedza z dziedziny, w której specjalizuje się tłumacz. Przykładowo, osoba tłumacząca teksty techniczne powinna na bieżąco aktualizować swoje wiadomości dotyczące tego zagadnienia.

6. Bezpieczeństwo powierzonych dokumentów

To szczególnie ważne, gdy zlecamy tłumaczenia specjalistyczne zewnętrznej agencji, np. tlumaczenia-gk.pl, przekazujemy tłumaczowi poufne dane dotyczące umów lub dokumentacji medycznej. Osoba dokonująca przekładu powinna zabezpieczyć dokumenty przed dostępem osób trzecich i zadbać o poufność.

7. Jasne zasady współpracy

Transparentna polityka cenowa, sprawny kontakt, czytelne odpowiedzi na pytania, stosowanie się do ustaleń — przestrzeganie zasad współpracy zdecydowanie usprawnia pracę tłumacza, a często także jego klienta. Tłumacz powinien zakładać, że jego zleceniodawcy nie mają obowiązku znać się na pracy z przekładem tekstów. Szczere, rzetelne poinformowanie o wszystkich istotnych dla klienta aspektach nie tylko ułatwia współpracę, ale także budzi zaufanie i pozostawia dobre wrażenie.