Najwięcej przypadków w naszym województwie minionej doby odnotowano w Bydgoszczy (122), w innych dużych miastach zakażeń było dużo mniej: w Toruniu 46, we Włocławku 28, a w Grudziądzu 23, natomiast w powiecie inowrocławskim łącznie z Inowrocławiem - 85. W całym województwo raportowano 14 zgonów (w tym 13 osób z chorobami współistniejącymi), ale żaden z nich nie dotyczył naszego regionu.