Z uwagi na stwierdzenie ogniska zakażenia COVID-19 na oddziale neurologii, oddziale udarowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. L. Błażka w Inowrocławiu, lecznica nie ma możliwości przyjmowania pacjentów.

- W związku z powyższym prosimy o niekierowanie pacjentów wymagających leczenia neurologicznego do naszego szpitala w dniach do 30 października 2020 r., w tym wstrzymuje się przyjęcia pacjentów w trybie pilnym/nagłym - informuje Eligiusz Patalas, dyrektor lecznicy.