Jak już wcześniej poinformował rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego RSZ budowa mostu, który będzie podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki, rozpocznie się we wtorek i potrwa trzy dni.

- Zadanie to będą wykonywać żołnierze z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia i 2. Pułku Saperów z Kazunia. Most bedzie utrzymywany do czasu usunięcia awarii - dodaje z kolei mjr Sylwester Ludwiczak z inowrocławskiej jednostki.

Przypomnijmy, że do kolejnej awarii w warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (pierwsza miała miejsce w 2019 r.) doszło 29 sierpnia. Ostatnia naprawa kolektorów przesyłowych wyniosła około 40 mln zł.

O planach związanych z usuwaniem awarii przeczytasz Tutaj