Karta pozwala korzystać z systemu zniżek na produkty i usługi w Inowrocławiu. Osoby chcące złożyć wniosek przez internet powinny skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Inowrocławia. Potrzebne będzie również konto na platformie ePUAP oraz profil zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny. Do wniosku należy dołączyć skan dowodu osobistego oraz skan pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rok rozliczeniowy.

Wnioski o wydanie Karty Inowrocławianina można również składać w sposób tradycyjny w Urzędzie Miasta, siedzibie InLOT, obiektach OSiR i siedzibie PGKiM. Więcej informacji na temat programu można znaleźć tutaj.