Nowe zjazdy zostały wykonane w ramach robót uzupełniających, bo nie zostały one ujęte w pierwotnym projekcie. Umożliwią one mieszkańcom Markowic i pobliskich miejscowości dogodniejszy dojazd np. do Strzelna i Mogilna z wykorzystaniem obwodnicy Inowrocławia.

golebiewski
Te łącznice umożliwią lepszą komunikację mieszkańców z gminą, z urzędem gminy. Umożliwiamy też łatwiejszy dojazd pielgrzymów do sanktuarium. W pierwotnym projekcie obwodnicy nie było ani tych zjazdów, ani decyzji ZRID, wojewoda wydał dodatkową decyzję, dzięki czemu mogliśmy wybudować te łącznice.

Jarosław Gołębiewski dyrektor GDDKiA oddział w Bydgoszczy

O realizację inwestycji zabiegał m.in. proboszcz markowickiej parafii. Podczas dzisiejszego spotkania nie ukrywał radości.

dziel
Parafianie mogą teraz ze spokojem dojeżdżać do Strzelna. Nie tylko pielgrzymi, ale również turyści mogą tutaj poznawać dziedzictwo naszego narodu, uczestniczyć w festiwalach muzyki organowej, czy zobaczyć pamiątki zgromadzone w klasztorze w Markowicach.

ks. Jacek Dziel, proboszcz parafii w Markowicach

Inwestycja kosztowała 6 milionów złotych. Oprócz nowych zjazdów, wybudowano tam rondo, wykonano chodniki oraz przebudowano drogi serwisowe.