Norbert Kobielski, bo o nim mowa, będzie prezentował zestawy ćwiczeń, które można wykonać gdziekolwiek. Treningi odbywać się będą w formie wirtualnej, na profilu OSiR-u na Facebooku. Dziś pojawiła się ich krótka zapowiedź.