Rankingi Wspólnoty opracowywane są przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie danych pochodzących przede wszystkim z GUS. Przez lata powstały dziesiątki różnego rodzaju zestawień dotyczących samorządów, nierzadko chętnie cytowanych przez ogólnopolskie media, jak i same samorządy.

W najnowszym rankingu zatytułowanym "Sukces kadencji" wzięto pod uwagę cztery wskaźniki. Jak zaznaczają twórcy zestawienia, obrazuje ono sukces kończącej się kadencji, zmianę, jaka dokonała się w ciągu ostatnich czterech lat i nie jest tożsame z sytuacją w danej gminie. Gminy podzielono na: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe i gminy wiejskie.

1. Sukces finansowy

Ten wskaźnik oznacza zmianę wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2013-2017. Inowrocław zajął 35. miejsce notując wyraźny wzrost w porównaniu z kadencją 2009-2013. Wtedy nasze miasto sklasyfikowano na pozycji 176.

2. Sukces ekonomiczny

Obrazuje m.in. zmianę odsetka bezrobotnych, nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze, czy zmianę wielkości dochodów z PIT i CIT. 101. to miejsce Inowrocławia biorąc pod uwagę wskaźnik sukcesu ekonomicznego. W kadencji 2009-2013 wynik naszego miasta był niższy i wynosił 158.

3. Sukces infrastrukturalny

Co było brane pod uwagę przy wyliczaniu tego wskaźnika? Wielkość wydatków finansowanych z dotacji unijnych, powierzchnia użytkowa nowych mieszkań, przyrost liczby mieszkańców, przyrost długości ścieżek rowerowych, czy wielkość wydatków inwestycyjnych na transport publiczny. Inowrocław sklasyfikowano na 161. miejscu, czyli o 10 pozycji niżej, niż w latach 2009-2013.

4. Sukces społeczny

Tutaj pod uwagę brano wyniki sprawdzianu kończącego edukację w szkołach podstawowych, wskaźnik tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej, zmianę odsetka dzieci w wieku 1-3 i 3-5 lat objętych opieką żłobkową lub przedszkolną i liczbę oddanych do użytkowania mieszkań komunalnych. Inowrocław w zestawieniu "Sukces społeczny" zajął 153. miejsce, czyli o 37 miejsc gorzej, niż w poprzedniej kadencji.

Sukces kadencji

Wyniki z wszystkich czterech wskaźników pozwoliły stworzyć końcowy ranking zatytułowany "Sukces kadencji". Miasto Inowrocław zajęło w nim 86. miejsce na 267 miast powiatowych. W poprzednich trzech kadencjach, począwszy od roku 2002 nasze miasto zajmowało pozycje numer 175, 126 i 153.