Nabór wniosków ogłasza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych.

- Adresatami naboru są osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: porycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku (do 800 zł), klubie dziecięcym (do 600 zł), wynagrodzenia dziennego opiekuna (do 600 zł), pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem (do 800 zł) - informuje Artur Kisielewicz ze starostwa powiatowego.

Finansowanie opieki nie może trwać dłużej, niż 12 miesięcy. Bezrobotni otrzymają ponadto wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, czy szkoleń.

Rekrutacja rozpocznie się od 25 maja 2020 r. Dokumentacja zgłoszeniowa przyjmowana będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, pok. nr 017 w godzinach 7.30-14.00. Kontakt: Arleta Krusik - tel. 52-35-92-228, Hanna Lewandowska - tel. 52-35-92-263.