Nabór do wolontariatu potrwa do 15 lutego. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji wystarczy wypełnić i podpisać ankietę, a następnie ją dostarczyć. Schronisko wraz ze Stowarzyszeniem Psi Głos wybierze kilka osób, które zaprosi na rozmowę.

Ankieta dostępna jest w siedzibie Schroniska, na stronie - www.igkim.pl/zostan-wolontariuszem-w-schronisku-dla-zwierzat, a pracownicy schroniska mogą przesłać ją także drogą mailową.

Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która lubi zwierzęta, nie posiada przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami, nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej, ukończyła 18 lat, dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych, zapoznała się i zobowiązała do przestrzegania zasad organizacji schroniska, nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania lub pracy ze zwierzętami, złoży podpisaną ankietę, otrzyma pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji pod nr telefonu 52 357 23 20 (pon-pt w godz. 7.00-15.00)

84352750_834926970246246_844794791240663040_n