Barcin to kolejna gmina w naszym regionie, która zamierza zlikwidować straż miejską. Główną przyczyną jest brak pieniędzy w budżecie na kluczowe zadania i inwestycje. Decyzję w tej sprawie podejmie tamtejsza Rada Miejska. Urząd Miejski w Barcinie zamierza też wystąpić o wydanie opinii w tej sprawie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

- Bezpośrednią przyczyną likwidacji Straży Miejskiej w Barcinie są okoliczności niedofinansowania przez Państwo reformy oświaty, w tym z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz skumulowany efekt kwotowej podwyżki płacy minimalnej i wyłączenia ze składników uwzględnianych przy jej weryfikacji dodatku stażowego, co pociąga za sobą konieczność znaczących podwyżek wśród pracowników pomocniczych i obsługi w wielu jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Należy także zwrócić uwagę na obniżki wpływów do budżetu gminy z odpisów podatku PIT i CIT oraz jednoczesny wzrost wydatków bieżących - czytamy w uchwale intencyjnej w sprawie likwidacji straży miejskiej.

Zobacz: Straż znalazła właścicieli śmieci po tym, co było w worku

Straż zlikwidowana po 24 latach

W ubiegłym roku decyzję o likwidacji straży miejskiej podjęli z kolei radni ze Strzelna. Tam municyplani pracowili od 24 lutego 1995 r. Na terenie gminy straż ostatecznie przestała istnieć 1 lipca 2019 r.

Rozwiązanie jednostki było jednym z punktów Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Strzelno na lata 2019-2021. Likwidacja straży ma przynieść gminie - w całym okresie trwania programu - oszczędności w kwocie ok. 310 tys. zł.

W Inowrocławiu bez zmian

W związku ze zmianami jakie zachodzą w okolicznych gminach, o możliwość rozwiązania straży miejskiej zapytaliśmy inowrocławski ratusz.

- Przed ostatnimi wyborami samorządowymi prezydent Inowrocławia jednoznacznie sprzeciwił się planom likwidacji Straży Miejskiej i zdania na ten temat nie zmienił - mówi Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta w Inowrocławiu.

Zobacz: Egzotyczny wąż w kosmetyczce. Interweniowali strażnicy

Straż Miejska Inowrocławia powstała 1 marca 1991 r. Obecnie zatrudnia 35 osób - 33 funkcjonariuszy oraz dwie osoby cywilne. Jej główne zadania to m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, interwencje w stosunku do kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, interwencje w sprawach zwierząt oraz obsługa monitoringu miejskiego oraz współpraca w tym zakresie z policją.

W ubiegłym roku operatorzy monitoringu wizyjnego miasta przekazali 671 zgłoszeń dotyczących naruszenia ładu i porządku w mieście.

- Większość z nich dotyczyła zakłócania porządku i spokoju publicznego bo aż w 365 przypadkach. Najczęściej było to spożywanie alkoholu, czy zaśmiecanie. Zapisy z miejskiego monitoringu są również udostępniane w sprawach prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu - informują strażnicy.

Operatorzy monitoringu w 2019 roku w 210 przypadkach przeglądali zapis z kamer i zabezpieczali nagrania. Monitoring jest rozbudowywany, obecnie na terenie miasta jest zainstalowanych 40 kamer.