- Pasażerowie inowrocławskich autobusów mają już możliwość kupna biletu przy pomocy karty płatniczej (zbliżeniowo) oraz za pomocą telefonu bezpośrednio w autobusie. Bez zakładania konta, kupowania biletów papierowych czy wyrabiania biletu elektronicznego - informuje Adriana Herrmann, rzeczniczka Urzędu Miasta.

Płatności te obsługiwane są przez jeden kasownik w autobusie: środkowy w dużych autobusach oraz ostatni kasownik w mikrobusach. Właściwe kasowniki oznakowane są odpowiednimi naklejkami.

W zmodernizowanych kasownikach kupić można bilety jednorazowe oraz bilety czasowe 60 minutowe, 24 godzinne i rodzinne. W kolejnych dniach będzie przeprowadzane wdrażanie systemu i wszystkich funkcjonalności.