Nerkę, pochodzącą od dawcy zmarłego, przeszczepiono w marcu 2015 roku. Wskazaniem do obecnej operacji był tętniak wielkości 6 cm, który utworzył się w miejscu zespolenia łaty naczyniowej, od której odchodziły trzy tętnice zaopatrujące nerkę przeszczepioną z tętnicą biodrową - podano w komunikacie WUM przesłanym w piątek PAP.

Osiągnięcie wymagało współdziałania kilku zespołów: chirurgicznego, instrumentariuszek, anestezjologicznego, transplantologów i pielęgniarek oraz nefrologa.

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spróbowali najpierw mniej inwazyjnej metody wewnątrznaczyniowej. Aby unieszkodliwić tętniaka, do tętnicy biodrowej wprowadzili stent, spirale embolizujące oraz środek obliterujący do tętniaka (ang. stent-assisted coiling). Zabieg ten okazał się jednak całkowicie nieskuteczny. Średnica tętniaka wciąż się powiększała, co stanowiło realne zagrożenie dla życia pacjentki z powodu ogromnego ryzyka pęknięcia tętniaka.

Operacja przebiegła w czterech etapach. Najpierw usunięto przeszczepioną nerkę i wycięto z niej tętniaka. Następnie za pomocą przeszczepu naczyniowego zrekonstruowana została tętnica biodrowa zewnętrzna. Później dokonano pozaustrojowej naprawy przeszczepu nerki polegającej na rekonstrukcji trzech tętnic nerkowych z użyciem tętnicy biodrowej wewnętrznej wraz z jej odgałęzieniami (którą pobrano od chorej). Wreszcie tak naprawiona przeszczepiona nerka została wszczepiona ponownie (reimplantacja naprawionej nerki do naczyń biodrowych wspólnych biorczyni).

Reimplatowany przeszczep nerki natychmiast podjął czynność. Obecnie chora, która otrzymała naprawioną pozaustrojowo nerkę, czuje się dobrze i nie wymaga hemodializ - poinformował WUM.

Operacja ta była możliwa dzięki unikalnemu połączeniu w jednej Klinice umiejętności z zakresu technik chirurgii transplantacyjnej oraz naczyniowej. Jak zaznaczono w komunikacie, w ciągu wielu lat zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej zdobył ogromne doświadczenie w tym względzie, przeprowadzając wiele autotransplantacji nerek z powodu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, rekonstrukcji naczyń nerek pobranych do transplantacji od żywych oraz zmarłych dawców, a także przeszczepiając nerki chorym dyskwalifikowanym w innych ośrodkach z powodu nasilonych zmian miażdżycowych w tętnicach biorcy (pionierem takich rekonstrukcji był poprzedni kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Jacek Szmidt).

Klinika, kierowana przez prof. dr hab. med. Sławomira Nazarewskiego, o jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu powikłań naczyniowych po przeszczepieniu nerek, jak również w przygotowaniu naczyniowym chorych do transplantacji tego narządu. Obecnie w Klinice powstaje specjalny oddział z nowoczesnym zapleczem, który ma łączyć transplantologię z chirurgią naczyniową. Będzie to miejsce, gdzie w nowoczesnych warunkach będzie można stosować najnowsze metody chirurgii naczyniowej w transplantologii. Powstanie tego oddziału zostało sfinansowane z funduszy Ministerstwa Zdrowia - Polgraft.(PAP)

pmw/ agt/