Program ten stanowi jeden z czterech filarów zaproponowanej przez Janusza Radzikowskiego z komitetu "Inowrocław na TAK" strategii zatrzymania procesu wyludniania się Inowrocławia.

Wicedyrektor I LO i wykładowca akademicki Sławomir Drelich zaprezentował segment z propozycjami inwestycji w uczniów. Zaproponował dofinansowanie i zdobycie środków zewnętrznych, które przekazane zostaną na szeroką bazę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Mirosław Kowalkowski, startujący do Rady Miejskiej ze Starego Miasta, zawodowo pracujący jako nauczyciel - omówił kwestie związane z nowymi formami doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych. Komitet Inowrocław na TAK widzi konieczność takiego ukształtowania zajęć z doradztwa zawodowego, które w zreformowanej szkole podstawowej trafiły do klas VII i VIII, aby zajęcia te miały charakter jak najbardziej praktyczny. Z kolei Małgorzata Makowiecka omówiła propozycje inwestycji w nauczycieli. Podkreśliła, że przepisy prawa oświatowego wskazują jedynie na minimalne stawki wynagrodzeń nauczycieli. Władza miasta - jej zdaniem - powinny zdecydować się na podniesienie nauczycielom pensji, aby nie tylko podnieść ich stopę życiową, ale sprawić, aby dobrzy nauczyciele nadal chcieli pracować w tym zawodzie.

Janusz Radzikowski zaznaczył, że edukacja nie może być traktowana jako wydatek, ale trzeba w nią coraz więcej inwestować. Edukacja - zdaniem uczestników konferencji - to zasadniczy klucz w trosce o lepszą pozycję młodych inowrocławian na rynku pracy, a także jeden z elementów strategii przeciwdziałania wyludnieniu Inowrocławia.