Kandydat na prezydenta miasta zaprezentował dziś swój program mieszkaniowy. Zwraca on uwagę, że mieszkania i praca są najważniejszymi czynnikami miastotwórczymi, które mogą powstrzymać negatywne tendencje demograficzne Inowrocławia. Jacek Olech spotkał się dziennikarzami przy ul. Pakoskiej. W sprawie rodziny, która z powodu długu ma zostać eksmitowana z lokalu przy ul. Daszyńskiego powiatowy radny złożył dziś interpelację, kierowaną do prezydenta miasta.

Jacek Olech
Panie prezydencie, muszę zawnioskować o bezwzględną zmianę decyzji o wskazaniu lokalu. Zdaję sobie sprawę z wysokości zadłużenia, ale zmuszając tę rodzinę do zamieszkania w tm miejscu, skazuje się tych ludzi na ciężkie kalectwo, a nawet śmierć. Jak wyobraża sobie pan wchodzenie niedowidzącej matki z ciężkimi wózkami na piętro po wąskich schodach, gdzie nie ma prawidłowych poręczy? O tych wszystkich faktach wie pan osobiście, ponieważ pani Monika była u pana i o tym mówiła.

Jacek Olech

2

Olech podkreśla, że w takich kamienicach widać jak w soczewce problemy społeczne w naszym mieście i warunki, w jakich żyją mieszkańcy Inowrocławia.

Jacek Olech
Zrujnowane i zniszczone kamienice, zagrzybione ściany... Już słyszę te okrzyki hejtu w naszą stronę "jak ludzie sobie zasłużyli, to tak tak mają", ale z powodu kilku procent osób o niewłaściwych postępowaniach nie można skazywać wszystkich innych na życie w takich warunkach. To nieludzkie, gdy władza pozwala na taką dewastację.

Jacek Olech

Jacek Olech zapowiada, że po wygranych wyborach wprowadzi zasadę "zero tolerancji dla dewastacji i szkodników miejskich", natomiast w kwestii polityki mieszkaniowej proponuje stopniową likwidację niskiej zabudowy barakowej i wprowadzenie w to miejsce taniego budownictwa z udziałem rządowych środków pomocowych, jak również wprowadzenie zachęt dla deweloperów i uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych przy zamianach lokali.

Urząd Miasta Inowrocławia poinformował, że do dziś nie otrzymał żadnego wniosku od opisywanej lokatorki o zmianę wyznaczonego mieszkania.

- Urząd Miasta zobowiązany jest przestrzegać orzeczeń sądowych, w tym także w obszarze polityki mieszkaniowej. Realizacja tych postanowień nie wyczerpuje jednak możliwości ubiegania się przez mieszkańca o zmianę decyzji w zakresie wyznaczenia konkretnego lokalu. Jednak stosowne kroki można podejmować wyłącznie na drodze formalnej, przewidzianej przepisami, a nie na łamach prasy - poinformowała Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta. Więcej w poniższym stanowisku:


Urząd Miasta Inowrocławia działa w oparciu o literę prawa i jakiekolwiek działania podejmowane przez organy administracji muszą wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów. W przeciwnym wypadku może stać się obiektem zarzutów i wniosków o kontrole kierowanych do organów ścigania.
Miasto nie może kredytować czyjegokolwiek mieszkania z pieniędzy podatników – każdy z lokatorów komunalnych budynków zobowiązany jest do uiszczania stosownych opłat i czynszów, a także do dbania o mienie i otoczenie, w którym mieszka. To oczywistości. Oczywistością jest także fakt, że każdemu człowiekowi potrzebna jest pomoc, jeżeli znajduje się nie ze swojej winy w trudnej sytuacji życiowej czy zawodowej. I Miasto takiej pomocy udziela. W granicach prawa i stosownie do swoich możliwości finansowych. Dla lokatorów mieszkań komunalnych istnieją także możliwości odpracowania zadłużenia czynszów, by nie dochodziło – jak w poruszanej sprawie – do powiększającego się stale kilkudziesięciotysięcznego zadłużenia w stosunku do Miasta.

Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta

3