Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła wyniki egzaminu ósmoklasisty. My zebraliśmy dane ze wszystkich inowrocławskich podstawówek i prezentujemy je na poniższym wykresie. Można na nim porównać wyniki uczniów z poszczególnych szkół w każdym z trzech przedmiotów.

Na drugim wykresie porównujemy średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów uzyskane przez uczniów z podziałem na gminy powiatu inowrocławskiego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nie ma w nim minimalnego progu zdawalności, a końcowy wynik jest uwzględniany przy rekrutacji do szkoły średniej. W skali kraju średnia liczba punktów z j. polskiego to 61%, z matematyki 52%, a z j. angielskiego 66%.

wsp_modul