Sprawozdanie finansowe, jak i absolutorium dotyczyło realizacji ubiegłorocznego budżetu, czyli pracy poprzedników Arkadiusza Fajoka - kolejno prezydenta Ryszarda Brejzy i pełniących funkcję prezydenta Marka Słabińskiego i Wojciecha Piniewskiego. Przyjęto je jednogłośnie. Nowy włodarz otrzymał też od radnych wotum zaufania, choć tu nie było już jednomyślności. "Za" zagłosowało 13 radnych: Jacek Bętkowski, Jan Gaj, Rafał Lewandowski, Agnieszka Mochalska, Renata Napierkowska, Łukasz Oliwkowski, Grzegorz Olszewski, Ewa Podogrodzka, Damian Polak, Marcin Skonieczka, Bartłomiej Stanisz, Jacek Tarczewski i Maria Żukowska. Pozostali wstrzymali się od głosu.