Najwięcej zgłoszeń dotyczyło blokowania wyjazdu - 28, zakazów zatrzymywania - 31, na chodnikach - 19 oraz na terenach zielonych - 17, czy też na miejscach inwalidzkich - 5 zgłoszeń, a także przy przejściach dla pieszych, czy skrzyżowaniach.

- Stosowane są wówczas pisemne zawiadomienia dla sprawców wykroczeń. Każde wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez funkcjonariuszy, a kierowca otrzymuje za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wyjaśnił sprawę wykroczenia lub skontaktował się telefonicznie lub mailowo. Zakładane są również blokady na koła. Wówczas należy zadzwonić pod nr alarmowy 986 zgodnie z informacją pozostawioną za wycieraczką i poczekać na przyjazd funkcjonariuszy w celu ściągnięcia blokady i wyjaśnienia sprawy wykroczenia - informuje Straż Miejska w Inowrocławiu.

Poniżej kilka zdjęć z interwencji strażników w rejonie Parku Solankowego:

1

2

3

4

5

6

7