W 2014 roku otrzymał tytuł Animatora Kultury. Był regionalistą, kolekcjonerem, zajmował się propagowaniem krajoznawstwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, był także pomysłodawcą nowych szlaków turystycznych wokół miasta. Nie rozstawał się z aparatem fotograficznym, był twórcą lub współtwórcą wielu inowrocławskich wystaw o tematyce historycznej i kolekcjonerskiej. Miał 88 lat.