Społeczność najmłodszych mieszkańców jest zróżnicowana i dynamicznie się rozwija, co stawia przed powiatem wyzwania związane z polityką prorodzinną oraz edukacyjną. Jak wyglądają konkretne statystyki, które warto przypomnieć z okazji Dnia Dziecka 2024?

Demografia dzieci w powiecie inowrocławskim

Ostatnie dane dotyczące urodzeń w województwie kujawsko-pomorskim w Banku Danych Lokalnych GUS zostały opublikowane w lipcu 2023 roku. Według nich rok wcześniej urodziło się 15061 dzieci: 7776 chłopców i 7285 dziewczynek. Jak ma się ta liczba do danych z przeprowadzanego rok wcześniej spisu powszechnego? W samym powiecie inowrocławskim było wówczas 22280 dzieci do 14 roku życia włącznie: 11364 chłopców oraz 10916 dziewczynek.

Co ciekawe, 4450 rodzin korzysta w naszym powiecie z programu Karta Dużej Rodziny. To oferta przeznaczona dla rodzin wielodzietnych, zapewniająca różnorodne zniżki i ulgi, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu i wspierają budżety domowe.

Infrastruktura opieki nad dziećmi w powiecie inowrocławskim

Instytucje w powiecie inowrocławskim oferują różnorodne formy opieki nad dziećmi, co jest szczególnie ważne dla rodziców pracujących oraz tych, którzy chcą zapewnić swoim pociechom najlepsze warunki do rozwoju. Na terenie powiatu znajduje się 16 żłobków i klubów dziecięcych, które oferują łącznie 578miejsc dla dzieci. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca opieki nad najmłodszymi, które umożliwiają rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi.

Ze względu na brak miejsc w żłobkach lub chęć zapewnienia dziecku opieki w domu, wielu rodziców decyduje się na zatrudnienie niani. Liczby osób zajmujących się zawodowo opieką nad dziećmi są jednak trudne do oszacowania. Według danych z BDL GUS, bazujących na Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych ZUS, w 2022 roku w całym województwie kujawsko-pomorskim miało być zaledwie 271 niań. Tymczasem w serwisie niania.pl znajduje się 679 opublikowanych ogłoszeń opiekunek poszukujących pracy w tym zawodzie, z czego 93 w samym powiecie inowrocławskim.

Opieka przedszkolna i edukacja

Jeżeli chodzi o opiekę dla nieco starszych dzieci, w powiecie inowrocławskim znajduje się 36 przedszkoli i punktów przedszkolnych. Edukację w szkołach podstawowych odbiera natomiast 11301 dzieci. Takich placówek mamy w naszym powiecie 57.

Dzieci w powiecie inowrocławskim, stanowiące istotną część społeczności lokalnej, wymagają szczególnej uwagi w kontekście rozwoju infrastruktury edukacyjnej i opiekuńczej. Demografia wskazuje na znaczną liczbę dzieci w różnym wieku, co stawia przed powiatem wyzwania związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do nauki, rozwoju i codziennego życia. Powinniśmy pamiętać o tym nie tylko z okazji Dnia Dziecka!

/tekst:niania.pl na bazie danych udostępnianych przez Bank Danych Lokalnych GUS./