Ostateczne decyzje zapadną w wyniku głosowań na sesji rady powiatu inowrocławskiego 7 maja. Wiemy natomiast nieoficjalnie, kto ma objąć najważniejsze stanowiska w powiecie. 35-letni Bartosz Krajniak, który został radnym z ramienia Naszych Kujaw ma zostać nowym starostą, na jego zastępcę Koalicja Obywatelska wskazała Wojciecha Piniewskiego, pełniącego jeszcze funkcję prezydenta miasta.

Członkami zarządu mają zostać natomiast Jacek Nijak (radny Naszych Kujaw), Elżbieta Wiśniewska (radna Koalicji Obywatelskiej) i Longin Marciniak (radny Trzeciej Drogi - PSL) - etatowy członek zarządu. Na przewodniczącego rady powiatu wskazany został Andrzej Sieradzki (radny Trzeciej Drogi - PSL).