Inowrocławskie 45,94% to wynik niższy, niż średnia dla powiatu (49,44%), województwa (50,15%) i kraju (52,25%). To również mniej, niż w 2018 roku, kiedy do urn poszło 50,63% inowrocławian.

W wyborach 7 kwietnia najwyższą frekwencją w naszym powiecie mogą pochwalić się mieszkańcy gminy Pakość (59,18%). Najwyższą frekwencję w Polsce odnotowano w gminie Irządze (79,58%), a najniższą w gminie Ciasna (33,63%).