Zakład Karny w Inowrocławiu od lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu. Funkcjonariusze gościli w przeszłości w tej placówce oświatowej przy okazji półkolonii oraz pikniku na zakonczenie lata.

- Aktualna inicjatywa polega na tym, iż razem z funkcjonariuszami do szkoły zawitali skazani. Na prośbę dyrektor placówki więźniowie przeprowadzili drobne remonty, odświeżając uczniowskie klasy. Uczniowie po powrocie z ferii będą mogli zasiąść do nauki w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach. Prace społeczne wykonane przez skazanych przynoszą obopólne korzyści - dla szkoły w postaci odświeżenia pomieszczeń, a dla skazanych są możliwością chwilowej zmiany otoczenia i kontynuowania procesu resocjalizacji - mówi por. Łukasz Lewandowski z Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Zajęcia, w których uczestniczą osadzeni podczas wykonywania remontu, są elementem szerszych działań readaptacji społecznej. Ich celem jest wychowywanie, uświadamianie i kształtowanie społecznie pożądanych postaw.

- Najbardziej efektywne wychowawczo są zajęcia, które są społecznie użyteczne. Skazany uczestniczący w zajęciach tego typu poznaje właściwe sposoby spędzania wolnego czasu i może poczuć satysfakcję z wykonywanej przez siebie pracy na rzecz społeczności lokalnej - dodaje por. Łukasz Lewandowski.