- Dzięki tym środkom, pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego, stowarzyszenie LGD Inowrocław ma zapewnione wsparcie na dalsze funkcjonowanie biura i wdrażanie założeń lokalnej strategii rozwoju. Na chwilę obecną trwają prace nad weryfikacją projektów grantowych, które zostały przyznane pod koniec ubiegłego roku, a już pod koniec tych wakacji stowarzyszenie planuje ogłosić kolejne nabory. Warto wspomnieć, że jesteśmy pierwszą Lokalną Grupą Działania z naszego województwa, która podpisała taką umowę i realizuje działania LSR zgodnie z założeniami i oczekiwaniami Urzędu Marszałkowskiego, a to niewątpliwie duża zasługa pracowników biura oraz zarządu - informuje prezes stowarzyszenia Karol Legumina.

Wartość projektu opiewa na kwotę 630 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 598 tys. zł. Środki przyznano LGD na okres najbliższych trzech lat.